Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây ?

Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào BBT, ta thấy đồ thị hàm số đi xuống nên loại đáp án A và D. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là . Thử đáp án B. Ta có: Suy ra loại B.

Dựa vào BBT, ta thấy đồ thị hàm số đi xuống nên loại đáp án A và D.

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là .

Thử đáp án B. Ta có:

 

Suy ra loại B.

68

Câu hỏi tương tự

Từ một tấm thép hình tròn có bán kính , người ta muốn chế tạo một cái phễu bằng cách cắt đi hình quạt và gấp phần còn lại thành hình nón. Khi hình nón có thể tích lớn nhất thì cung tròn của quạt bị cắ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG