Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bảng biến thiên này là của hàm số nào sau đây?

Bảng biến thiên này là của hàm số nào sau đây?

R. Roboteacher109

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

dựa vào bảng biến thiên nhận thấy đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là y=2 ta loại được đáp án A và D hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định suy ra chỉ có đáp án B thỏa mãn y = x − 1 2 x − 1 ​ y ′ = ( x − 1 ) 2 − 1 ​ < 0 hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định

dựa vào bảng biến thiên nhận thấy

đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là y=2 

ta loại được đáp án A và D

hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định suy ra chỉ có đáp án B thỏa mãn 

hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định

 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x + 1 x − 1 ​ , phát biểu nào sau đây là sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG