Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bảng biến thiên ở hình dưới là của hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây

Bảng biến thiên ở hình dưới là của hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ BBT Tiệm cận ngang là đường thẳng y = 2 loại A,B y ′ > 0 , ∀ x  = − 1 nên chọn C

Từ BBT

Tiệm cận ngang là đường thẳng  loại A,B

 nên chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn điểm S(1,2,3); A(2,2,3); B(1,3,3,); C(1,2,4). SABC là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG