Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bảng biến thiên được cho dưới đây là của hàm số nào ?

Bảng biến thiên được cho dưới đây là của hàm số nào ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là . Loại A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là nên loại D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. Loại B.

Ta có đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là . Loại A.

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là  nên loại D.

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. Loại B.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG