Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

x → − 1 lim ​ ( x 2 − 2 x + 3 ) bằng :

 bằng :

  1. 0

  2. 2

  3. 4

  4. 6

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án là : D

Đáp án là : D

1

Câu hỏi tương tự

Trong một giải cờvua gồm nam và nữ vận động viên. Mỗi vận động viên phải chơi 2 ván với mỗi vận động viên còn lại. Cho biết có 2 vận động viên nữ và cho biết số ván các vận động viên nam chơi với nhau...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG