Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bốn vectơ MG , N I , H J , K B :

Bốn vectơ 

  1. Không đồng phẳng

  2. Bằng nhau

  3. Đồng phẳng

  4. Hai câu C và B

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cho hình lăng trụ ABC.DEF. Gọi M, N, G, H, I, J, K lần lượt là trung điểm của DE, DF, AE, CE, CD, BC, BE.

Cho hình lăng trụ ABC.DEF. Gọi M, N, G, H, I, J, K lần lượt là trung điểm của DE, DF, AE, CE, CD, BC, BE.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x − 2 y + z − 1 = 0. Mặt phẳng (P) có một véc-tơ pháptuyến là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG