Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các
kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay
sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox. 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có A B : y = 2 1 ​ x + 4 a ​ , BC : y = 2 x − 2 a ​ . Thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao quanh trục Ox là V = 2 [ π ∫ 0 2 a ​ ​ ( 2 1 ​ x + 4 a ​ ) 2 dx − π ∫ 4 a ​ 2 a ​ ​ ( 2 x − 2 a ​ ) 2 dx ] = 2 π ( 96 7 a 3 ​ − 48 19 a 3 ​ ) = 48 5 π a 3 ​ . Chọn đáp án C

Ta có

Thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao quanh trục Ox là

 

Chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC: biết A ( 2 , 4 , − 3 ) ; A B ⇀ = ( − 3 , − 1 , 1 ) ; A C ⇀ = ( 2 , − 6 , 6 ) . Tìm tọa độ vector trung tuyến A M ⇀

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG