Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bạn Tít có một hộp bi gồm 2 viên đỏ và 8 viên trắng. Bạn Mít cũng có một hộp bi giống như của bạn Tít. Từ hộp của mình, mỗi bạn lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để Tít và Mít lấy được số bi đỏ như nhau

Bạn Tít có một hộp bi gồm 2 viên đỏ và 8 viên trắng. Bạn Mít cũng có một hộp bi giống như của bạn Tít. Từ hộp của mình, mỗi bạn lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để Tít và Mít lấy được số bi đỏ như nhau
 

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Không gian mẫu: ∣ Ω ∣ = ( C 10 3 ​ ) 2 Trường hợp 1: Hai bạn lấy đều được 3 viên xanh số cách lấy là ( C 8 3 ​ ) 2 Trường hợp 2: Hai bạn lấy được 1 đỏ và 2 xanh số cách lấy là ( C 2 1 ​ C 8 2 ​ ) 2 Trường hợp 3: Hai bạn lấy được 2 đỏ và 1 canh số cách lấy là ( C 2 2 ​ C 8 2 ​ ) 2 Khi đó xác suất để 2 bạn lấy được số bi đỏ như nhau là

Không gian mẫu:
Trường hợp 1: Hai bạn lấy đều được 3 viên xanh số cách lấy là
Trường hợp 2: Hai bạn lấy được 1 đỏ và 2 xanh số cách lấy là
Trường hợp 3: Hai bạn lấy được 2 đỏ và 1 canh số cách lấy là
Khi đó xác suất để 2 bạn lấy được số bi đỏ như nhau là

Error converting from MathML to accessible text.

2

Câu hỏi tương tự

Giải bóng chuyền VTV cup gồm 12 đội tham gia, trong đó có 9 đội nước ngoài và 3 đội Việt Nam. Ban tổ chức bốc cho thăm ngẫu nhiên và chia thành 3 bảng đấu A , B , C mỗi bảng 4 đội. Xác suất để ba đội ...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG