Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bốn số tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 32 và tổng bình phương của chúng bằng 336. Tích của bốn số đó là

Bốn số tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 32 và tổng bình phương của chúng bằng 336. Tích của bốn số đó là

  1. 5760

  2. 15120

  3. 1920

  4. 1680

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.1680

ĐÁP ÁN D. 1680 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm A', B'lần lượt là ảnh của các điểm A(2;3), B(1;1) qua phép tịnh tiến theo vectơ v = ( 3 ; 1 ) . Tính độ dài vectơ A ′ B ′

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG