Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bạn Q có 4 áo dài và 3 quần trắng. Khi đến trường bạn Q có bao nhiêu cách trang phục?

Bạn Q có 4 áo dài và 3 quần trắng. Khi đến trường bạn Q có bao nhiêu cách trang phục?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mỗi cách mặc áo dài sẽ có ba cách mặc quần trắng. Theo quy tắc nhân, số cách trang phục là: 4 x 3 = 12.

Mỗi cách mặc áo dài sẽ có ba cách mặc quần trắng.
Theo quy tắc nhân, số cách trang phục là: 4 x 3 = 12.

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = { 1 − x x 2 + 1 ​ , x < 1 2 x − 2 ​ , x ≥ 1 ​ .Khi đó : x → 1 − lim ​ f ( x ) bằng :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG