Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bán kính mặt cầu qua O, A(2,0,0), B(0,3,0) và C(0,0,4) gần nhất với số:

Bán kính mặt cầu qua O, A(2,0,0), B(0,3,0) và C(0,0,4) gần nhất với số:

  1. 2,3

  2. 2,5

  3. 2,7

  4. 3,0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x 2 + y 2 + 4 3 ​ x - 4 =0. Tia Oy cắt (C) tại A. Lập phương trình đường tròn (C'), bán kính R' = 2 và tiếp xúc ngoài với (C) tại A.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG