Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bạn An mở một trang web để kết bạn. Trang web đã nhậnđược 5 lần truy cậptrong tuần đầu tiên. Nếu lượng truy cậptăng gấp 5 lần sau mỗituần tiếp theo thì sau 4 tuần trang web của An có bao nhiêu lượt truy cập ?

Bạn An mở một trang web để kết bạn. Trang web đã nhận được 5 lần truy cập trong tuần đầu tiên. Nếu lượng truy cập tăng gấp 5 lần sau mỗi tuần tiếp theo thì sau 4 tuần trang web của An có bao nhiêu lượt truy cập ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Số học sinh khối 6 của môt trường THCS khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thiếu 1 bạn, nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Tính số học sinh của khối 6 của trường đó. Biết số học sinh nhỏ hơn 300

29

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG