Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bạn An mở một trang web để kết bạn. Trang web đã nhậnđược 5 lần truy cậptrong tuần đầu tiên. Nếu lượng truy cậptăng gấp 5 lần sau mỗituần tiếp theo thì sau 4 tuần trang web của An có bao nhiêu lượt truy cập ?

Bạn An mở một trang web để kết bạn. Trang web đã nhận được 5 lần truy cập trong tuần đầu tiên. Nếu lượng truy cập tăng gấp 5 lần sau mỗi tuần tiếp theo thì sau 4 tuần trang web của An có bao nhiêu lượt truy cập ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Yêu cầu vẽ trên một hình. Trên cũng một nửa mặt phẳng bờ chưa tia OA. Vẽ các tia OC, OB sao cho ∠AOB = 140 0 , ∠AOC = 160 0 a) Tính số đo góc BOC b) Vẽ tia OD là tia đối của tia OA. Tính số đ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG