Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bài3__ (2đ): Tìm x biết: a) (x−8)(x^(3)+8)=0

Bài3__ (2đ): Tìm x biết:
a) (x−8)(x^(3)+8)=0

 

R. Roboteacher38

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) ( x − 8 ) ( x 3 + 8 ) = 0 ⇔ ( x − 8 ) ( x + 2 ) ( x 2 − 2 x + 4 ) = 0 v ı ˋ ( x 2 − 2 x + 4 ) > 0 ∀ x → x = 8 h o ặ c x = − 2


a)

 

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức sau: ( x − 3 ) ( x + 7 ) − ( x + 5 ) ( x − 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG