Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bác Y có gửivào ngân hàng X một số tiền ban đầu theo hình thức lãi xuất kép (tức là số tiền lãicủa tháng trước được cộng với gốc để tỉnh lại cho tháng sau). Biết lãi suất tĩnh cho một tháng là 0,56%. Sau khi gửi36 tháng thì tổng số tiền lãi thu được bằng bao nhiêu % số tiền có ban đầu

Bác Y có gửi vào ngân hàng X một số tiền ban đầu theo hình thức lãi xuất kép (tức là số tiền lãi của tháng trước được cộng với gốc để tỉnh lại cho tháng sau). Biết lãi suất tĩnh cho một tháng là 0,56%. Sau khi gửi 36 tháng thì tổng số tiền lãi thu được bằng bao nhiêu % số tiền có ban đầu

  1. 41,33%

  2. 22,26%

  3. 33,34%

  4. 11,67%

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi số tiền ban đầu là A 0 , thì tổng số tiền lớn sau 36 tháng là A 0 (1 + x ) 36 - A 0 S u y r a A 0 ​ A 0 ​ ( 1 + x ) 36 − A 0 ​ ​ = ( 1 + x ) 36 − 1 = ( 1 + 0 , 0056% ) − 1 = 0 , 2226 = 22 , 26%.

Gọi số tiền ban đầu là  A0, thì tổng số tiền lớn sau 36 tháng là A0 (1 + x )36 - A0

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 3 điểm A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c), a,b,c là những số thực dương thay đổi thỏa a 2 +b 2 .+c 2 = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt p...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG