Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bé An muốn làm một chiếc diều và có ý tưởng làm cánh diều có hình quạt sao cho với chu vi cho trước là thì cánh diều phải đạt diện tích lớn nhất. khi đó mối quan hệ giữa bán kính hình quạt và độ dài cung tròn sẽ là

Bé An muốn làm một chiếc diều và có ý tưởng làm cánh diều có hình quạt sao cho với chu vi cho trước là  thì cánh diều phải đạt diện tích lớn nhất. khi đó mối quan hệ giữa bán kính hình quạt  và độ dài cung tròn  sẽ là

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có chu vi cánh diều sẽ là . (1) Diện tích hình quạt là và độ dài cung tròn (với là góc ở tâm của cung tròn) thì ta có (2) Thay biểu thức (1) vào (2), ta được Thay vào (1), Thực hiện khảo sát và vẽ bảng biến thiên ta được đạt giá trị lớn nhất khi . Vậy .

Ta có chu vi cánh diều sẽ là . (1)

Diện tích hình quạt là  và độ dài cung tròn  (với  là góc ở tâm của cung tròn) thì ta có  (2)

Thay biểu thức (1) vào (2), ta được

Thay vào (1),

Thực hiện khảo sát và vẽ bảng biến thiên ta được  đạt giá trị lớn nhất khi .

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

18

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG