Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

B = ( m − m 2 − n 2 ​ m + m 2 − n 2 ​ ​ − m + m 2 − n 2 ​ m − m 2 − n 2 ​ ​ ) × 4 m m 2 − n 2 ​ n 2 ​

B = 

  1. 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 1

ĐÁP ÁN D. 1

1

Câu hỏi tương tự

Gi á tr ị nh ỏ nh ấ t c ủ a h à m s ố y = 1 + 2 sin x l à:

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG