Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Argument của số phức (1 + i) 31 là:

Argument của số phức (1 + i)31 là:

  1. straight pi

  2. straight pi over 4

  3. straight pi over 2

  4. negative straight pi over 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tim số thực m sao cho ( m 2 − 1 ) + ( m + 1 ) i là số ảo

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG