Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Anh Tài muốn mua một ngôi nhà trị giá 500 triệu đồng sau 3 năm nữa.Biết rằng lãi suất hằng năm vẫn khôngđổi là 8% một năm. Vậy ngay từ bâygiờ số tiên ít nhất anh Tài phải gửi tiết kiệm vào ngân hàng theo phươngthức tính theo lãi kép để có đủ tiền mua nhà (kết quả làm tròn đến hàngtriệu) là bao nhiêu?

 Anh Tài muốn mua một ngôi nhà trị giá 500 triệu đồng sau 3 năm nữa. Biết rằng lãi suất hằng năm vẫn không đổi là 8% một năm. Vậy ngay từ bây giờ số tiên ít nhất anh Tài phải gửi tiết kiệm vào ngân hàng theo phương thức tính theo lãi kép để có đủ tiền mua nhà (kết quả làm tròn đến hàng triệu) là bao nhiêu?

  1. 397 triệu đồng.  

  2. 396 triệu đồng.

  3.  395 triệu đồng 

  4. 394 triệu đồng.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

44

Câu hỏi tương tự

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau : y = 2 sin 2 x + cos 2 2 x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG