Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Anh Nam gửi triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn là một quý với lãi suất một quý. Sau đúng tháng anh Nam gửi thêm triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Hỏi sau một năm số tiền (cả vốn lẫn lãi) anh Nam nhận được là bao nhiêu? (GIả sử lãi suất không thay đổi).

Anh Nam gửi  triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn là một quý với lãi suất  một quý. Sau đúng  tháng anh Nam gửi thêm  triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Hỏi sau một năm số tiền (cả vốn lẫn lãi) anh Nam nhận được là bao nhiêu? (GIả sử lãi suất không thay đổi).

  1.  triệu đồng

  2.  triệu đồng

  3.  triệu đồng

  4.  triệu đồng

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là số tiền anh Nam gửi vào ngân hàng, là lãi suất của một quý Từ đề bài suy ra triệu đồng và Sau 3 tháng, anh Nam có số tiền là Do đúng tháng sau, anh Nam gửi thêm tiền vào ngân hàng nên tổng số tiền mà anh Nam có được sau năm là Thay triệu và ta được triệu đồng.

Gọi  là số tiền anh Nam gửi vào ngân hàng,  là lãi suất của một quý

Từ đề bài suy ra  triệu đồng và

Sau 3 tháng, anh Nam có số tiền là

Do đúng  tháng sau, anh Nam gửi thêm  tiền vào ngân hàng nên tổng số tiền mà anh Nam có được sau  năm là

Thay  triệu và  ta được triệu đồng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho là số thực dương tùy ý bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG