Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Thực hiện phép tính b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

a) Thực hiện phép tính fraction numerator 3 square root of 10 plus square root of 20 minus 3 square root of 6 minus square root of 12 over denominator square root of 5 minus square root of 3 end fraction
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức x minus square root of x minus 2008 end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp trong đường tròn (O), AB < AC. Trên cung nhỏ lấy điểm M sao cho MB < MC. Gọi D, E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các đường thẳng AC, CB, BA. 1...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG