Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Giải phương trình : b) Giải hệ phương trình :

a) Giải phương trình : x plus 2 square root of 7 minus x end root equals 2 square root of x minus 1 end root plus square root of negative x squared plus 8 x minus 7 end root plus 1
b) Giải hệ phương trình : open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell square root of x plus 1 end root minus x y square root of y squared plus 4 end root equals 0 end cell row cell square root of x squared minus x y squared plus 1 end root plus 3 square root of x minus 1 end root equals x y squared end cell end table close

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với x = 2 ta có Kết hợp với điều kiện trên, hệ phương trình có nghiệm

Với x = 2 ta có open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell y squared equals 2 end cell row cell y space greater than 0 end cell end table close left right double arrow square root of 2 Kết hợp với điều kiện trên, hệ phương trình có nghiệm open parentheses 2 semicolon square root of 2 close parentheses

1

Câu hỏi tương tự

a) Cho biểu thức: , với n là số tự nhiên. Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho n < 100 và P là số nguyên. b) Cho x, y, z đều khác 0 thoả điều kiện x + y + z = 0. Chứng minh rằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG