Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình: x 2 +2012x+2=0 , x3, x4 là các nghiệm của phương trình: x 2 +2014x+2=0 . Tính giá trị biểu thức: Q= (x1 +x3)(x2-x3)(x1+x4)(x2+x4) b) Trên mặt phẳng Oxy, cho parabol (P) có phương trình y = x 2 và đường thẳng (D ab ) có phương trình y = ax + b với a, b là tham số. Với mỗi giá trị b > 0, có thể có bao nhiêu giá trị của a để (D ab ) và (P) cắt nhau tại hai điểm A, B sao cho AB = 2.

a) Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình: x2+2012x+2=0, x3, x4là các nghiệm của phương trình: x2+2014x+2=0. Tính giá trị biểu thức: Q= (x1 +x3)(x2-x3)(x1+x4)(x2+x4)
b) Trên mặt phẳng Oxy, cho parabol (P) có phương trình y = xvà đường
thẳng (Dab) có phương trình y = ax + b với a, b là tham số. Với mỗi giá trị b > 0,
có thể có bao nhiêu giá trị của a để (Dab) và (P) cắt nhau tại hai điểm A, B sao cho AB = 2.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Một đoàn tàu đánh cá theo kế hoạch đánh bắt 140 tấn cá trong một thời gian dự định. Do thời tiết thuận lợi nên mỗi tuần họ đã đánh bắt vượt mức 5 tấn. C...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG