Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Cho x, y thỏa mãn : x 1 − y 2 ​ + y 1 − x 2 ​ = 1. (1) Chứng minh rằng : x 2 + y 2 = 1 (2) b) Từ đẳng thức (2) có thể suy ra đẳng thức (1) được không ?

a) Cho x, y thỏa mãn :  (1)
Chứng minh rằng :   (2)
b) Từ đẳng thức (2) có thể suy ra đẳng thức (1) được không ?

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Đặt t = x 2 + y 2 ≥ 0 Theo bất đẳng thức Bunhiacopski: 1 = ( x 1 − y 2 ​ + y 1 − x 2 ​ ) ≤ ( x 2 + y 2 ) ( 1 − y 2 + 1 − x 2 ) ≤ ( x 2 + y 2 ) [ 2 − ( x 2 + y 2 ) ] ≤ t ( 2 − t ) ⇒ 1 ≤ 2 t − t 2 ⇒ t 2 − 2 t + 1 ≤ 0 ⇒ ( t − 1 ) 2 ≤ 0 ⇒ t = 1 ⇒ x 2 + y 2 = 1 b) Từ (2) không thể suy ra (1) được vì: Chẳng hạn chọn (x,y)=(0;-1) thỏa mãn (2) nhưng không thỏa mãn (1).

a) Đặt 
Theo bất đẳng thức Bunhiacopski:

b) Từ (2) không thể suy ra (1) được vì: 
Chẳng hạn chọn (x,y)=(0;-1) thỏa mãn (2) nhưng không thỏa mãn (1).

1

Câu hỏi tương tự

Cho 0 ≤ a , b , c , d ≤ 1 . Chứng minh rằng : b c d + 1 a ​ + c d a + 1 b ​ + d ab + 1 c ​ + ab c + 1 d ​ ≤ 3

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG