Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Cho các số khác không a, b, c. Tính giá trị của biểu thức: M = x 2011 + y 2011 + z 2011 Biết x, y, z thoả mãn điều kiện: b) Chứng minh rằng với thì số sau đây là một số nguyên dương.

a) Cho các số khác không a, b, c. Tính giá trị của biểu thức:
M = x2011 + y2011 + z2011 Biết x, y, z thoả mãn điều kiện: 

b) Chứng minh rằng với begin mathsize 12px style straight a greater than 1 over 8 end style thì số sau đây là một số nguyên dương.

begin mathsize 12px style straight x equals cube root of straight a plus fraction numerator straight a plus 1 over denominator 3 end fraction square root of fraction numerator 8 straight a minus 1 over denominator 3 end fraction end root end root plus cube root of straight a minus fraction numerator straight a plus 1 over denominator 3 end fraction square root of fraction numerator 8 straight a minus 1 over denominator 3 end fraction end root end root end style

N. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: a) Nên x là một số nguyên dương.

Đáp án:

a)

Nên x là một số nguyên dương.

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = AC và đường cao AH = 6cm. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CH.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG