Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Chứng minh bất đẳng thức: . Với a; b là các số dương. b) Cho x; y là hai số dương và x +y =1 .Tìm giá trị nhỏ nhất của

a) Chứng minh bất đẳng thức: 1 over a plus 1 over b greater or equal than fraction numerator 4 over denominator a plus b end fraction
Với a; blà các số dương. 
b) Cho x; ylà hai số dương và x +y =1.Tìm giá trị nhỏ nhất của 
P equals fraction numerator 1 over denominator 2 x y end fraction semicolon space M equals fraction numerator 2 over denominator x y end fraction plus fraction numerator 3 over denominator x squared plus y squared end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(3; 2)¸ P(4; 0) và Q(0; −2). Đường thẳng đi qua điểm A và song song với P Q có phương trình tham số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG