Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Chứng minh : b) Chứng minh bất dẳng thức Bunhiacôpxki :

a) Chứng minh :
 open parentheses a c plus b d close parentheses squared plus open parentheses a d minus b c close parentheses squared equals open parentheses a squared plus b squared close parentheses open parentheses c squared plus d squared close parentheses 
b) Chứng minh bất dẳng thức Bunhiacôpxki :
open parentheses a c plus b d close parentheses squared less or equal than open parentheses a squared plus b squared close parentheses open parentheses c squared plus d squared close parentheses 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khai triển vế trái và đặt nhân tử chung, ta được vế phải. Từ a)  b) vì

Khai triển vế trái và đặt nhân tử chung, ta được vế phải. Từ a) b) vì open parentheses a d minus b c close parentheses squared greater or equal than 0

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường tròn (O), đường kính AB cố định, điểm I nằm giữa A và O sao cho AI = AO. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N và B. Nối AC c...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG