Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

A, B là hai biến cố độc lập nếu ta có:

A, B là hai biến cố độc lập nếu ta có: 

  1. P(A) = P(B)

  2. P(AB) = P(A).P(B)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.P(AB) = P(A).P(B)

ĐÁP ÁN D. P(AB) = P(A).P(B) 

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh từ 20 học sinh?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG