Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o a , b , c  = 0 a + b + c = α + β + γ = a α ​ + b β ​ + c γ ​ = 0 C h ứ n g minh r a ˘ ˋ n g α a 2 + β b 2 + γ c 2 = 0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG