Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

p h a ^ n t ı ˊ c h đ a t h ứ c t h a ˋ nh nh a ^ n t ử 2 a b 2 − a 2 b − b 3

R. Roboctvx78

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

equals open parentheses a b squared minus a squared b close parentheses minus open parentheses b cubed minus a b squared close parentheses equals a b left parenthesis b minus a right parenthesis minus b squared left parenthesis b minus a right parenthesis equals b left parenthesis b minus a right parenthesis left parenthesis a minus b right parenthesis equals negative b left parenthesis a minus b right parenthesis squared

1

Câu hỏi tương tự

P h a ^ n t ı ˊ c h đ a t h ứ c t h a ˋ nh nh a ^ n t ử x 3 − 4 x 2 + 4 x − 1 ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG