Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

P h a ^ n t ı ˊ c h đ a t h ứ c t h a ˋ nh nh a ^ n t ử : 6 x 2 − 7 x − 20

R. Roboctvx78

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

​ = 6 x 2 − 15 x + 8 x − 20 = 3 x ( 2 x − 5 ) + 4 ( 2 x − 5 ) = ( 2 x − 5 ) ( 3 x + 4 ) ​

2

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật tách hạng tử): − 8 x 2 + 23 x + 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG