Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o n ử a đư ờ n g t r o ˋ n t a ^ m O , đư ờ n g k ı ˊ nh A B , C l a ˋ đ i ể m t u ˋ y y ˊ ​ t r e ^ n n ử a đư ờ n g t r o ˋ n . T i e ^ ˊ p t u y e ^ ˊ n c ủ a ( O ) t ạ i A c a ˘ ˊ t t ia BC t ạ i D . T ia p h a ^ n g i a ˊ c c ủ a g o ˊ c ∠ B A C c a ˘ ˊ t d a ^ y BC t ạ i M v a ˋ c u n g BC t ạ i N . T am g i a ˊ c D A M l a ˋ t am g i a ˊ c g ı ˋ ?

R. Roboctvx78

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a space c ó space A D space l à space t i ế p space t u y ế n space n ê n straight angle D A M equals 1 half s d stack A N with overparenthesis on top equals 1 half left parenthesis s d stack A C with overparenthesis on top plus s d stack C N with overparenthesis on top right parenthesis left parenthesis 1 right parenthesis straight angle D M A l à space g ó c space c ó space đ ỉ n h space t r o n g space đ ư ờ n g space t r ò n space n ê n space colon straight angle D M A equals 1 half left parenthesis s d stack A C with overparenthesis on top plus s d stack N B with overparenthesis on top right parenthesis left parenthesis 2 right parenthesis M à space A N space l à space t i a space p h â n space g i á c rightwards double arrow s d stack C N with overparenthesis on top equals s d stack N B with overparenthesis on top left parenthesis 3 right parenthesis T ừ space left parenthesis 1 right parenthesis comma space left parenthesis 2 right parenthesis comma space left parenthesis 3 right parenthesis rightwards double arrow straight angle D A M equals straight angle D M A rightwards double arrow triangle D A M c â n space n h ư n g space k h ô n g space đ ề u. space C h ọ n space đ á p space á n space C

 

1

Câu hỏi tương tự

Tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn ( C ) : ( x − 1 ) 2 + ( y + 3 ) 2 = 16 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG