Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐKXĐ: ; Phương trình trở thành: (nhận)

ĐKXĐ: ;Phương trình trở thành:

  (nhận)

1

Câu hỏi tương tự

4 x 2 − 25 − 9 ( 2 x − 5 ) 2 = 0

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG