Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o space f left parenthesis x right parenthesis equals open parentheses x squared plus x minus 1 close parentheses to the power of 2012 plus open parentheses x squared minus x minus 1 close parentheses to the power of 2012 minus 2. C h ứ n g space m i n h space f left parenthesis x right parenthesis colon left parenthesis x squared ┤ minus 1 right parenthesis

R. Roboctvx78

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ : f ( 1 ) = ( 1 + 1 − 1 ) 2012 + ( 1 − 1 − 1 ) 2012 − 2 = 0 ⇒ f ( x ) c hia h e ^ ˊ t c h o x − 1. T a c o ˊ : f ( − 1 ) = ( 1 − 1 − 1 ) 2012 + ( 1 + 1 − 1 ) 2012 − 2 = 0 ⇒ f ( x ) c hia h e ^ ˊ t c h o x + 1 S u y r a : f ( x ) c hia h e ^ ˊ t c h o ( x − 1 ) ( x + 1 ) = x 2 − 1.

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình sau: 4 x − 9 ​ = 2 x − 5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG