Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: 1) Đưa tổng đã cho về dạng: +) Tính sau đó suy ra giá trị của biểu thứcS. 2) NhómA thành các nhóm tương ứng rồi tìm số dư của tổngAcho31. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

1) Đưa tổng đã cho về dạng: S equals 1 plus 1 third plus 1 over 6 plus 1 over 10 plus... plus 1 over 36

+) Tính 1 half S sau đó suy ra giá trị của biểu thức S. 

2) Nhóm A  thành các nhóm tương ứng rồi tìm số dư của tổng A cho 31.

Lời giải chi tiết:

https://imgix2.ruangguru.com/assets/miscellaneous/png_cezz84_5685.png

 

3

Câu hỏi tương tự

Tính:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG