Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choh ı ˋ nhch o ˊ p S . A BC c o ˊ S A ⊥ ( A BC ) v a ˋ A B ⊥ BC , gọi I l a ˋ trung đ iểm BC .G o ˊ cgiữahaimặtphẳng ( SBC ) v a ˋ ( A BC ) l a ˋ g o ˊ cn a ˋ osau đ a ˆ y?

  1. SIA

  2. SCA

  3. SCB

  4. SBA

R. Robo.Ctvx6

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

text  Ta có:  end text B C perpendicular S A comma B C perpendicular A B not stretchy rightwards double arrow B C perpendicular S B space not stretchy rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell left parenthesis S B C right parenthesis intersection left parenthesis A B C right parenthesis equals B C end cell row cell A B perpendicular B C comma A B subset of left parenthesis A B C right parenthesis not stretchy rightwards double arrow left parenthesis left parenthesis S B C right parenthesis comma left parenthesis A B C right parenthesis right parenthesis equals S B A. end cell row cell S B perpendicular B C comma S B subset of left parenthesis S B C right parenthesis end cell end table close

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG