Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T ro n g c a ˊ c kh ẳ n g đ ị nh s a u , kh ẳ n g đ ị nh n a ˋ o s ai ?

  1.  

R. Robo.Ctvx6

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ : ∫ e x d x = x + 1 e x + 1 ​ + C s ai v ı ˋ ∫ e x d x = e x + C

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hypebol ( H ) : 2 x 2 ​ − 3 y 2 ​ = 1 và điểm M(2;1). Viết phương trình đường thẳng đi qua M, biết đường thẳng đó cắt (H) tại hai điểm phân biệt A, B mà M là tru...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG