Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

K h ẳ n g đ ị nh n a ˋ o v e ^ ˋ h a ˋ m s o ^ ˊ y = 3 x + 5 l a ˋ s ai

  1. C ắ t space O x space t ạ i space open parentheses negative 5 over 3 semicolon 0 close parentheses

R. Roboctvx78

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

v ı ˋ y = 3 x + 5 c o ˊ a = 3 > 0 n e ^ n đ o ^ ˋ n g bi e ^ ˊ n t r e ^ n R

 

1

Câu hỏi tương tự

Bảng biến thiên của hàm số là bảng nào sau đây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG