Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

P h a ^ n t ı ˊ c h đ a t h ứ c t h a ˋ nh nh a ^ n t ử x 3 − x 2 − x + 1

R. Roboctvx78

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

equals x squared left parenthesis x minus 1 right parenthesis minus left parenthesis x minus 1 right parenthesis equals left parenthesis x minus 1 right parenthesis open parentheses x squared minus 1 close parentheses equals left parenthesis x minus 1 right parenthesis squared left parenthesis x plus 1 right parenthesis

1

Câu hỏi tương tự

C h o x , y ∈ Z c h ứ n g minh r a ˘ ˋ n g : N = ( x – y ) ( x –2 y ) ( x –3 y ) ( x –4 y ) + y 4 l a ˋ s o ^ ˊ c h ı ˊ nh p h ươ n g .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG