Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

  1. P space equals space a to the power of 4

  2. P space equals space a cubed

  3. P space equals space a to the power of 5

  4. P space equals space a

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG