Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

R. Roboteacher153

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

Cho n là số nguyên dương thỏa mãn 5. C n 1 ​ − C n 2 ​ = 5 .Tìm hệ số a của x 4 trong khai triển của biểu thức ( 2 x + x 2 1 ​ ) n

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG