Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

∫ 2 x + 5 d x ​

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giải: = ln 2 1 ​ ∫ 2 x ( 2 x + 5 ) d ( 2 x ) ​ = 5 ln 2 1 ​ ∫ ( 2 x 1 ​ − 2 x + 5 1 ​ ) d ( 2 x ) = 5 ln 2 1 ​ ln ∣ ∣ ​ 2 x + 5 2 x ​ ∣ ∣ ​ + c

Giải:

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng ( H ) giới hạn bởi đồ thị ( C ) : y = x 3 và đường thẳng (d): y=x.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG