Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

 

 

 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Gía trị nào của m dưới đây để điểm M ( 2 ; 1 ) thuộc đồ thị (D) của phương trình ? A. -3 B. 3 C. 4 D. -5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG