Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

K ı ˊ hi ệ u z o l a ˋ n g hi ệ m p h ứ c c o ˊ p h a ^ ˋ n t h ự c a ^ m v a ˋ p h a ^ ˋ n ả o d ươ n g c ủ a p h ươ n g t r ı ˋ nh z 2 + 2 z + 5 = 0.

R. Roboctvx76

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

G i ả i blank p h ư ơ n g blank t r ì n h blank t a blank c ó colon blank w equals open parentheses i to the power of 2021 minus 2 close parentheses z subscript 0 equals negative 5 i. V ậ y blank đ i ể m blank M left parenthesis 0 semicolon minus 5 right parenthesis blank b i ể u blank d i ễ n blank s ố blank p h ứ c blank w.

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG