Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đ o ^ ˋ t h ị h ı ˋ nh d ư ớ i l a ˋ đ o ^ ˋ t h ị c ủ a m ộ t h a ˋ m s o ^ ˊ t ro n g b o ^ ˊ n h a ˋ m s o ^ ˊ đư ợ c l i ệ t k e ^ ở b o ^ ˊ n p h ươ n g a ˊ n A , B , C , D d ư ớ i đ a ^ y . H ỏ i h a ˋ m s o ^ ˊ đ o ˊ l a ˋ h a ˋ m s o ^ ˊ n a ˋ o ?

R. Roboctvx78

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

V ı ˋ y = a x đ i q u a ( − 1 ; 1 ) ⇒ a = − 1 v a ˋ n a ˘ ˋ m v e ^ ˋ p h ı ˊ a x < 0

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số , với m là tham số thựC. Có bao nhiêu số tự nhiên để hàm số đồng biến trên khoảng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG