Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o space h à m space s ố space f left parenthesis x right parenthesis equals open curly brackets table attributes columnalign left left columnspacing 1em end attributes row cell x squared minus 1   text  khi  end text x greater or equal than 2 end cell row cell x squared minus 2 x plus 3   text  khi  end text x less than 2 end cell end table text. end text close text Tích phân  end text integral subscript 0 superscript fraction numerator begin display style pi end style over denominator begin display style 2 end style end fraction end superscript  f left parenthesis 2 sin invisible function application x plus 1 right parenthesis cos invisible function application x d x space b ằ n g

 

 1.  

   

R. Robo.Ctvx6

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

X é t space I equals integral subscript 0 superscript pi over 2 end superscript  f left parenthesis 2 sin invisible function application x plus 1 right parenthesis cos invisible function application x d x Đ ặ t space t equals 2 sinx plus 1 space t a space c ó space d t equals 2 cos invisible function application x d x Đ ổ i space c ậ n space open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals 0 not stretchy rightwards double arrow t equals 1 end cell row cell x equals pi over 2 not stretchy rightwards double arrow t equals 3 end cell end table close space k h i space đ ó space t a space c ó colon table attributes columnalign left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell I equals 1 half integral subscript 1 superscript 3  f left parenthesis t right parenthesis d t equals 1 half integral subscript 1 superscript 3  f left parenthesis x right parenthesis d x end cell row cell equals 1 half open parentheses integral subscript 1 superscript 2  f left parenthesis x right parenthesis d x plus integral subscript 2 superscript 3  f left parenthesis x right parenthesis d x close parentheses end cell row cell equals 1 half open parentheses integral subscript 1 superscript 2  open parentheses x squared minus 2 x plus 3 close parentheses d x plus integral subscript 2 superscript 3  open parentheses x squared minus 1 close parentheses d x close parentheses end cell row cell equals 1 half open parentheses 7 over 3 plus 16 over 3 close parentheses equals 23 over 6 end cell end table

1

Câu hỏi tương tự

Trongkh o ˆ nggianvớihệtrục O x yz , đư ờngvu o ˆ ngg o ˊ c chungcủahai đư ờngthẳngch e ˊ onhau d 1 ​ : 2 x − 2 ​ = 3 y − 3 ​ = − 5 z + 4 ​ v a ˋ d 2 ​ : 3 x + 1 ​ = − 2 y − 4 ​ = − 1 z − 4 ​ c o ˊ ph...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG