Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o g o ˊ c α ∈ ( 9 0 ∘ ; 18 0 ∘ ) . K h ẳ n g đ ị nh n a ˋ o s a u đ a ^ y đ u ˊ n g ?

  1. sin và cot cùng dấu

  2. Tích sin.cot mang dấu âm.

  3. Tích sin.cos mang dấu dương

  4. sin và tan cùng dấu.

R. Roboctvx76

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với α ∈ ( 9 0 ∘ ; 18 0 ∘ ) , ta có sin α > 0, cos α < 0 suy ra: tan α < 0, cot α < 0 Vậy sin α .cot α < 0

Với, ta có sin > 0, cos < 0 suy ra: tan < 0, cot < 0

Vậy sin.cot < 0

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị lượng giác: sin 15 0 ∘ , cos 12 0 ∘ , tan 13 5 ∘

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG