Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o p h ươ n g t r ı ˋ nh : ( 4 + m 2 ) x − 8 x + 2 − m = 0. G i ả i p h ươ n g t r ı ˋ nh khi m = − 5

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 4 + m 2 ) x − 8 x + 2 − m = 0. khi m = − 5 ⇔ [ 4 + ( − 5 ) 2 ] x − 8 x + 2 + 5 = 0. ⇔ 21 x + 7 = 0. ⇔ x = − 3 1 ​ V ậ y n g hi ệ m c ủ a p h ươ n g t r ı ˋ nh l a ˋ x = − 3 1 ​

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình sau: 4 x − 9 ​ = 2 x − 5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG