Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

4 x 2 + 5 x − 9 = 0

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

 

9

Câu hỏi tương tự

Tìm nghiệm tự nhiên của phương trình: 4(x + y) = 3xy - 8

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG