Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o h a ˋ m s o ^ ˊ f ( x ) l i e ^ n t ụ c t r e ^ n [ 0 ; 1 ] t h ỏ a m a ˉ n f ( x ) = x 2 + 12 ∫ 0 1 ​ + 3 m u x 2 f ( x ​ ) G i a ˊ t r ị c ủ a I = ∫ 0 1 ​ + 3 m u f ( x ) d x b a ˘ ˋ n g

R. Robo.Ctvx6

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ ặ t space k equals integral subscript 0 superscript 1   x squared f left parenthesis square root of x right parenthesis straight d x comma s u y space r a space f left parenthesis x right parenthesis equals x squared plus 12 k k é o space t h e o comma space f left parenthesis square root of x right parenthesis equals x plus 12 k T h a y space v à o comma space t a space đ ư ợ c space k equals integral subscript 0 superscript 1   x squared f left parenthesis square root of x right parenthesis straight d x equals integral subscript 0 superscript 1   x squared left parenthesis x plus 12 k right parenthesis straight d x equals integral subscript 0 superscript 1   open parentheses x cubed plus 12 k x squared close parentheses straight d x equals open open parentheses x to the power of 4 over 4 plus 4 k x cubed close parentheses close vertical bar subscript 0 superscript 1 S u y space r a space k equals 1 fourth plus 4 k not stretchy left right double arrow k equals negative 1 over 12 not stretchy rightwards double arrow f left parenthesis x right parenthesis equals x squared minus 1 not stretchy rightwards double arrow I equals integral subscript 0 superscript 1   f left parenthesis x right parenthesis straight d x equals negative 2 over 3 C h ọ n space đ á p space á n space left parenthesis B right parenthesis

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hypebol ( H ) : 5 x 2 ​ − 4 y 2 ​ = 1 . Viết phương trình của đường thẳng △ chứa dây của (H) và nhận M(4;1) làm trung điểm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG