Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

H à m space s ố space y equals open parentheses m minus 1 half close parentheses x squared space đ ồ n g space b i ế n space v ớ i space x less than 0 space n ế u colon

R. Roboctvx78

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

H à m space s ố space y equals open parentheses m minus 1 half close parentheses x squared space đ ồ n g space b i ế n space k h i space x less than 0 left right double arrow m minus 1 half less than 0 left right double arrow m less than 1 half

 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = 2 x 2 có đồ thị (P) Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng (d): y = m = cắt (P) tại hai điểm phân biệt A,B, sao cho AB = 10

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG